Posted inAktualności

Nieaktualne: 1% podatku na Osuchy1944!

admin / Posted on / Comments off

Dzięki wsparciu ze strony Centrum Inicjatyw Lokalnych można przekazać 1% swojego podatku na Stowarzyszenie!

Jak to zrobić?

Po prostu wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym!

  • w pole 137. Numer KRS wpisz: 0000 215 720
  • w pole 139. Cel szczegółowy wpisz OSUCHY 1944 – MUZEUM
  • zaznacz pole 140. Wyrażam zgodę

FAQ

Kto może przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę: aby przekazac 1*% podatku dochodowego wybranej organziacji OPP, muszą rozliczać się samodzielnie.

Osuchy 1944 nie są ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO - jak to możliwe, że mogę przekazac 1% na Stowarzyszenie?

1% jest  jednym z przywilejów, które przysługują organizacjom pożytku publicznego.  
 
Stowarzyszenie Osuchy 1944 istnieje zbyt krótko, by zostać wpisanym do rejestru OPP. 
Jednak dzięki wsparciu Centrum Inicjatyw Lokalnych wpłaty kierowane na tą organizację z dopiskiem OSUCHY 1944 – MUZEUM trafią do Stowarzyszenia!  

Czy to legalne, że Stowarzyszenie Osuchy 1944 korzysta z pośrednictwa innej organizacji?

Ustawa regulująca kwestie przekazywania 1% podatku na OPP wprowadziła „zakaz pośredniczenia”:

art. 27aa. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Organizacja pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania lub przekazywać środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, które nie zostały uwzględnione w tym wykazie.
 
2. Organizacja pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie.

Jak widać, zakaz obejmuje tylko zbieranie na inne OPP (na te OPP, które nie znalazły się na wykazie uprawnionych). Można więc zbierać 1 proc. na rzecz organizacji pozarządowych, które w ogóle nie mają statusu OPP – w takiej sytuacji jest Stowarzyszenie.  

na podstawie: http://www.ngo.pl