Posted inAktualności

Aktualności / Przypomnienie

admin / Posted on / Comments off

Szanowni Państwo,

W dniu 01 września 2020r.  w siedzibie Starostwa w Biłgoraju odbyło się robocze spotkanie dotyczące powstania Muzeum Partyzantów w Osuchach.

W spotkaniu uczestniczyli pan Andrzej Szarlip – starosta powiatu Biłgorajskiego, pan Stanisław Kozyra- wójt gminy Łukowa, pan Marek Majewski – dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, pan Jarosław Bury,  kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Biłgorajskiego oraz Tomasz Brytan i Anna Stańczyk-Przyłuska.

W trakcie zebrania zostaliśmy zapoznani z prowadzonymi aktualnie działaniami na rzecz utworzenia Muzeum Partyzantów  w Osuchach.

Jeden kierunek aktywności, to popularyzowanie idei budowy muzeum. Temu celowi służyły zarówno wystawa w muzeum, jaki i rozmieszczone w mieście rollupy, a także wysłane do licznych instytucji wojewódzkich i krajowych pisma opisujące powyższe plany.

Drugi kierunek działań, to zebranie informacji na temat technicznych, prawnych i finansowych uwarunkowań różnych wersji usytuowania muzeum. Rozważane jest wykorzystanie zarówno szkoły, jak i Domu Kombatanta jak i całkowicie nowej inwestycji budowlanej, a być może wspólne dwóch czy wszystkich tych lokalizacji, nadając im różny charakter i różne przeznaczenie.

Te działania wydają się być  mało spektakularne, ale dla ostatecznych decyzji inwestycyjnych są absolutnie  fundamentalne. Zarówno stan techniczny jaki i stan prawny nierozerwalnie wiążą się z warunkami finansowymi, a tym samym, kosztami całej inwestycji.

Informację o zakończonym w niedzielę I Rajdzie Osuchowskim wraz z dokumentacją fotograficzną otrzymacie Państwo w oddzielnym emailu.     Rajd był wspaniałym wydarzeniem, które wzbogaciło naszą wiedzę historyczną a jednocześnie zbliżyło nas jako grupę ludzi o wspólnej przeszłości i wspólnych celach.

Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć o obowiązku dokonania opłaty składki za rok 2020. Dla przypomnienia informuję, że  składka ta wynosi 50 zł rocznie. 

Wpłat należy dokonywać na nasze konto 

nr konta 78 1240 2845 1111 0010 7444 0088                                                 w dopisku imię i nazwisko dokonującego wpłaty członka Stowarzyszenia.    

 Do chwili obecnej składki opłaciło 45 osób, co stanowi 41 % członków naszego Stowarzyszenia.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Anna Stańczyk-Przyłuska