Posted inAktualności / Muzeum "Osuchy 1944"

Muzeum “Osuchy 1944” – kolejne działania władz samorządowych

admin / Posted on / Comments off

22 grudnia 2021 r. w Biłgoraju i Łukowej odbyły się dwa ważne dla muzealnej przyszłości Osuch posiedzenia: w Łukowej Rada Gminy przekazała na rzecz powiatu budynek byłej szkoły w Osuchach z przeznaczeniem na cele muzealne. Parę godzin później w Biłgoraju Rada Powiatu przeznaczyła 100 000 zł na Budowę Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44 wraz z koncepcją i dokumentacją projektową. 

Szkoła w Osuchach to budynek mający swoją długą historię – zaprojektowany w 1935 r. kompleks szkolny (budynek, boisko, tereny zielone; patrz plan obok. źródło: AP Lublin), w czasie wojny okresowo zajmowany był przez różne formacje niemieckie. Po wojnie został odbudowany i powrócił do funkcji edukacyjnych. W 1996 roku szkoła podstawowa w Osuchach otrzymała imię majora Edwarda Markiewicza ps. „Kalina” – dowódcy partyzanckiego zgrupowania walczącego w Puszczy Solskiej w czasie operacji “Sturmwind II”. 31 sierpnia 2013 r. decyzją Rady Gminy Łukowa, poprzedzoną opinią kuratorium oświaty, szkoła została zlikwidowana.  

Podjęta na grudniowym posiedzeniu uchwała zakłada nieodpłatne (w drodze darowizny przekazanie) działki w Osuchach (o powierzchni 0,89 ha) wraz z budynkiem szkoły oraz budynkiem remizy OSP na rzecz powiatu biłgorajskiego (działka zostanie odpowiednio podzielona przez nowego właściciela). W uchwale Rady zapisano wprost, że przeznaczeniem nieruchomości ma być utworzenie oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W posiedzeniu uczestniczyła poseł Beata Strzałka, która mówiła o miejscu Osuch na mapie pamięci historycznej nie tylko w ujęciu lokalnym. Obecny na posiedzeniu Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski podkreślił, że przekazanie budynku to ważny krok na drodze do upamiętnienia wydarzeń z czerwca 1944 r. Zaznaczył, że projekt Muzeum ma pełne wsparcie na szczeblu powiatu a wykorzystanie budynku szkoły to jeden z etapów na drodze do powstania pełnoprawnego Muzeum. O inicjatywie muzealnej (i roli Stowarzyszenia “Osuchy 44”) mówił w trakcie posiedzenia również wójt gminy Łukowa – Stanisław Kozyra.  

Zapis posiedzenia Rady Gminy można obejrzeć tutaj (punkt obrad poświecony Osuchom rozpoczyna się około 12 minuty) 

Niedługo później, w stolicy powiatu odbyło się posiedzenie Rady Powiatu poświęcone budżetowi na nadchodzący rok. Zapisano w 100 000 zł jako wydatek inwestycyjny Muzeum z przeznaczeniem na Budowę Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44 wraz z koncepcją i dokumentacją projektową (łącznie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej otrzymało 1 220 000 zł). Niewykluczone jest również pozyskanie dodatkowych środków na ten cel.

 Zapis posiedzenia Rady Gminy można obejrzeć tutaj:


W mediach:

https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/23925,rada-jest-za-muzeum-w-osuchach

https://gazetabilgoraj.pl/w-osuchach-powstanie-muzeum-2/

http://bilgoraj.com.pl/jest-budzet-powiatu-na-2021-rok-video,,3,11,11,1,26304,n.html