Posted inAktualności / Muzeum "Osuchy 1944"

Muzeum w Osuchach

admin / Posted on / Comments off

Szanowni Państwo,
Wspólnie z panem Prezesem, Waldemarem Błaszczakiem, spieszymy przekazać Państwu optymistyczne informacje uzyskane dziś od pana Starosty Andrzeja Szarlipa. Starostwo pozyskało z Ministerstwa środki na tworzenie Muzeum w wysokości 2 300 000 zł., do czego istotnie przyczyniła się aktywna praca pani Poseł Beaty Strzałki. Ponadto, w swoim budżecie, powiat biłgorajski zarezerwował na ten cel dodatkowe 300 000 zł. Tak więc, kwota, która może być zaangażowana w działania na rzecz Muzeum, wynosi obecnie 2 600 000 zł. W planach, na pierwszym etapie, jest przeprowadzenie remontu budynku szkoły w Osuchach i zorganizowanie tam pierwszej wystawy. W dalszym kolejności realizowana będzie budowa nowego budynku muzealnego, w którym docelowo znajdą się wszystkie ekspozycje. Gdy to nastąpi, budynek szkoły ma być przekształcony w budynek administracyjny lub archiwum. Pan Starosta zapewnił nas, że przeprowadzenie pierwszego etapu, tak ukierunkowanych działań, w żadnym wypadku, nie wyklucza docelowych planów budowy nowego, nowoczesnego  budynku muzealnego, w miejscu, gdzie obecnie odbywają się obchody rocznicowe.

Aby uruchomić inwestycję, konieczne jest nadanie projektowi nazwy. Według naszych pierwotnych założeń, muzeum to nazwane miało być „Muzeum Partyzantów Polskich”. Pojawiły się jednak sugestie, aby nadać mu nazwę „Muzeum Partyzantów Polskiego Państwa Podziemnego”. Wobec tego, pan Starosta pyta jak my, potomkowie żołnierzy walczących w Osuchach, chcielibyśmy je nazwać. Odpowiedzi musimy udzielić do końca tygodnia, ponieważ w poniedziałek podjęta być musi w tej sprawie odpowiednia uchwała. Wobec powyższego, prosimy o Państwa opinie w tej kwestii, które kierować mogą Państwo do nas drogą e-mailową lub telefoniczną.

Z poważaniem,
Waldemar Błaszczak – Prezes Stowarzyszenia, tel. 609 797 389
Anna Stańczyk-Przyłuska – Skarbnik Stowarzyszenia, tel. 535 725 320