Posted inAktualności

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osuchy 1944

admin / Posted on / Comments off
8 grudnia 2018 roku ( sobota ) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu Zarządu w związku z rezygnacją Pani Małgorzaty Duńko z funkcji Sekretarza Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie dla uzupełnienia składu Zarządu zwołuje się w miejscu dotychczasowych, corocznych zebrań Członków Stowarzyszenia w Osuchach (Gospodarstwo Agroturystyczne Elżbiety Czerniak – poniżej mapa przedstawiająca położenie) dnia 8 grudnia 2018r. o godzinie 11.00 w pierwszym terminie, lub o godzinie 11.30 w terminie drugim, zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia.
Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 8 grudnia 2018r. :
 1. Powitanie i otwarcie Zebrania;
 2. Przyjęcie Porządku obrad;
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania;
 4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej;
 5. Wybór Komisji Wyborczej;
 6. Zgłoszenia kandydatów do uzupełnienia składu Zarządu;
 7. Przeprowadzenie wyborów – tryb tajny;
 8. Raport Komisji Wyborczej o wyniku głosowania;
 9. Informacja o realizowanych przez Zarząd działaniach dotyczących głównych celów statutowych a także tych, które dotyczą planowanego muzeum.
 10. Dyskusja / wolne wnioski;
 11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Miejsce obrad: