Posted inAktualności

Podsumowanie WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „OSUCHY 1944”

admin / Posted on / Comments off

3 grudnia 2022 r. w Osuchach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Osuchy 1944”. W zebraniu uczestniczyło ponad 100 (z ponad 150) członków naszego Stowarzyszenia (osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli).

W trakcie zebrania dwóm zasłużonym osobom nadano godność członka honorowego. Wyróżnienie to otrzymali: Pan Jerzy Grzyb (na wniosek Prezesa Waldemara Błaszczaka), oraz Pan Włodzimierz Łój (na wniosek poprzedniego Prezesa Stowarzyszenia – Jana Nowickiego).

Zebranie przyjęło również projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz nowy projekt Statutu (z modyfikacją w stosunku do zgłoszonej wersji).

Po przedstawieniu przez członków Zarządu sprawozdań, Komisja Rewizyjna przedstawiła swoją ocenę pracy Zarządu, udzielając mu absolutorium (z zastrzeżeniami). Walne Zebranie (działając na podstawie par. 16, pkt. 1. „c” Statutu) również udzieliło Zarządowi absolutorium.


 • W trakcie wyborów do Zarządu zgłoszono 5 kandydatur.
 • Walne zgromadzenie Członków wybrało w/w 5 osób do Zarządu (oddano 101 głosów):
  • Kamil Kopera (96 głosów)
  • Paweł Bartoszewski (77 głosów)
  • Anna Stańczyk-Przyłuska (75 głosów)
  • Waldemar Błaszczak (73 głosy)
  • Ziemowit Stańczyk (72 głosy)

 • W trakcie wyborów do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 3 kandydatury:
 • Walne zgromadzenie Członków wybrało w/w 3 osoby do Komisji Rewizyjnej (oddano 97 głosów):
  • Bogdan Sarnecki (86 głosów)
  • Marian Kusztykiewicz (80 głosów)
  • Wiesława Kubów (68 głosów)

Kolejne WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „OSUCHY 1944” odbędzie się w przeddzień uroczystości rocznicowych Bitwy – tj. 24 VI 2023.