Posted inAktualności

Podziękowania za współpracę ze Stowarzyszeniem „Osuchy 1944”

admin / Posted on / Comments off

Podziękowanie wygłoszone 30 września 2018 roku w Zamościu po odsłonięciu murala poświęconego Żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego walczących w czerwcu 1944 roku pod Osuchami

 

Po złożeniu kwiatów na grobach Żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich spoczywających na cmentarzu w Osuchach i po modlitwie w ich intencji dokonany został akt odsłonięcia i poświęcenia muralu, który ma przypominać wszystkim go oglądającym o młodych chłopcach – partyzantach walczących w  Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 roku.

 

Mural jest kontynuacją działań Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego „Osuchy 1944”, które chce przywrócić pamięć i  należne znaczenie największemu w Europie cmentarzowi partyzanckiemu i krwawej, ale bohaterskiej bitwie nad Sopotem. Temu służy realizowana od roku inicjatywa społeczna budowy w Osuchach  pierwszego w kraju ministerialnego Centrum Partyzantów Polskich,  jako placówki muzealno – naukowo – edukacyjnej.

 

Stowarzyszenie  przygotowało wstępną, niezbędną, dokumentację Centrum Partyzantów z zarysem programowym, wizualizacją i ogólnym kosztorysem budowlanym. Uzyskało od Rady Gminy Łukowa pisemną deklarację przekazania terenu pod budowę takiego muzeum.

 

W tym roku, podczas ogólnopolskich obchodów 74. rocznicy bitwy pod Osuchami rozpoczęła się akcja zbierania podpisów poparcia dla idei powstania w Osuchach Centrum Partyzantów skierowana do Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziny uczestników bitwy rozsiane po całej Polsce zebrały w sumie ponad 3 tys. podpisów.

 

Pan Prezydent w odpowiedzi bardzo pozytywnie odniósł się do przedstawionej inicjatywy. Pismo poparcia uzyskaliśmy także od Pana Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ale konkretnych decyzji, co do wsparcia finansowego realizacji tego przedsięwzięcia, w dalszym ciągu nie mamy.  Liczymy na to, że Państwo Polskie przypomni sobie o wiernych Ojczyźnie poległych 600 młodych żołnierzach, tak bardzo w świadomości naszej narodowej celowo nieznanych i zapomnianych. A młode pokolenie pozna pełną prawdę o wszystkich naszych partyzantach walczących o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny na terenie II Rzeczypospolitej.

 

Z Bożą pomocą i zaangażowaniem szlachetnych osób sprawujących władzę, w tym liczymy naszych parlamentarzystów jest szansa, że Zamojszczyzna doczeka się nowoczesnego ośrodka muzealnego w miejscu największej ofiary krwi Najlepszych Synów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

 

Dzisiejsza Państwa obecność z Jego Ekscelencją Ks Biskupem i uczestnikami bitwy na czele jest dowodem na to, że Osuchy leżą na sercu tak wielu szlachetnych i prawych osób.

 

Należy się cieszyć, że mural już jest i że powstał w roku  100 – ej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i w 79. rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, którą obchodziliśmy 3 dni temu. Uroczystość nasza została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej. Jest to wyraz uznania przez najwyższe władze państwowe znaczenia bohaterstwa partyzantów walczących pod Osuchami.

 

Dziękuję w imieniu Stowarzyszenia uczestnikom bitwy: Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu ps. Szyszka, żołnierzowi AK i Panu Włodzimierzowi Łojowi ps. Wir, żołnierzowi BCh oraz sanitariuszce AK Pani Sabinie Wośkowiak ps. Tęcza – córce komendanta placówki AK w Bondyrzu za odsłonięcie murala i udział w dzisiejszej uroczystości. Wasza obecność jest dla nas wielkim wyróżnieniem i radością. Dziękuję Ks. Biskupowi Janowi Śrutwie za poświecenie malowidła i błogosławieństwo dla idei powstania muzeum i miłość do Polski.

 

Dziękuję za obecność pocztom  sztandarowym i rodzinom uczestników bitwy przybyłym z całej Polski.

Dziękuję za obecność i wystąpienie przedstawicielowi Instytutu Pamięci Narodowej panu dr. hab. Marcinowi Kruszyńskiemu oraz dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie panu dr. Adamowi Kornatowi.

Dziękuję za obecność parlamentarzystom, wojsku, licznie zgromadzonym leśnikom, władzom powiatowym i gminnym, siostrom zakonnym i kapłanom, w szczególności ks. kanonikowi Janowi Chmajowi, proboszczowi parafii pw. Miłosierdzia Bożego.

Szczególnie pragnę podziękować prezydentowi miasta Zamościa, gospodarzowi tego miejsca p. Andrzejowi Wnukowi

Dziękuję w imieniu Stowarzyszenia Osuchy 1944 dowódcy 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu za pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości.

Dziękuję głównym sponsorom powstania murala tj. Panom Nadleśniczym z Józefowa, Narola, Tomaszowa Lubelskiego i Biłgoraja.

Dziękuję p. dr Krzysztofowi Bednarzowi prezesowi Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” także sponsorowi powstania murala.

Dziękuję przedstawicielom służby więziennej z panem ppłk. Dariuszem Bernatem – dyrektorem Zakładu Karnego w Zamościu. Wyrazy wdzięczności kieruję także pod adresem pana kpt. Macieja Knapa i jego zastępcy.

Dziękuję p. Agnieszce Rzeźniak, autorce projektu i wykonawczyni murala, za podjecie się tego zadania i tak znakomite pełne zaangażowania wywiązanie się z niego.

Dziękuję historykom Muzeum Zamojskiego za pozytywne recenzje murala, a panu Ignacemu Czwartosowi, znanemu polskiemu malarzowi, za nadzór artystyczny dzieła.

Dziękuję właścicielowi drukarni Zamdruk za bezpłatne wydrukowanie plakatów, firmie Model z Biłgoraja za ufundowanie opakowań na pamiątkowe magnesy.

Dziękuję IPN za nieodpłatne przekazanie materiałów historycznych, które w ramach podziękowań przekazujemy fundatorom muralu i współorganizatorom uroczystości.

Dziękuję płk. Leszkowi  Winogrodzkiemu, d-cy 3. batalionu zmechanizowanego z Zamościa, za udostępnienie Klubu Batalionowego na koncert patriotyczny Pana Jana Pietrzaka i na poczęstunek dla gości.

Dziękuję zespołowi wokalnemu funkcjonariuszy służby więziennej z p. majorem Mirosławem Radlińskim – kierownikiem zespołu na czele.

Dziękuje Nietatowej Orkiestrze Wojskowej z panem kapelmistrzem chorążym Lesławem Górniakiem.

Dziękuje zamojskim szkołom z klasami mundurowymi.

Dziękuję motocyklistom z p. prezesem Pawłem Pilchem, którzy uczestniczyli w mini Rajdzie Pamięci z cmentarza w Osuchach do kościoła Miłosierdzia Bożego, eskortując naszą kolumnę samochodów zdążająca na uroczystości.

Dziękuję za przybycie przedstawicielom grup rekonstrukcji historycznej, harcerzom oraz przedstawicielom mediów tj.  Dyrektorowi Telewizji Lublin, redaktorom Radia Lublin, Katolickiemu Radiu Zamość i  mediom regionalnym, a także sekcji medialnej Akademii Młodzieżowej Archidiecezji Lubelskiej.

Dziękuje tym, którzy bezpośrednio uczestniczyli w przygotowaniach ze strony Urzędu Miasta Zamość tj. pani dyrektor wydziału kultury i sportu, panu dyrektorowi zarządu dróg grodzkich, kierownikowi wydziału gospodarki komunalnej, panu dyrektorowi zamojskiego domu kultury, dyrekcji Muzeum Zamojskiego.

Na koniec dziękuję wszystkim zaangażowanym członkom Stowarzyszenia „Osuchy 1944”, w szczególności panu prezesowi i pani sekretarz Małgorzacie Duńko, w realizację przedsięwzięcia, jakim było powstanie murala i dzisiejsza uroczystość.

Najserdeczniej dziękuję wszystkim Państwu, którzy przybyliście  tutaj dzisiaj z potrzeby serca. Bo przybyliście dla żyjących i poległych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących w największej w Polsce bitwie  partyzanckiej pod Osuchami. W imieniu Stowarzyszenia bardzo dziękuję.

W obecności jednych z ostatnich uczestników tej bitwy,  polskich niezłomnych żołnierzy, chcemy wyrazić szczere i odpowiedzialne zobowiązanie, że zrobimy co w naszej mocy, by wiedza i pamięć o ofierze Waszej i  Waszych kolegów kształtowała świadomość i tożsamość młodego pokolenia Polaków.

Dziękuję.

Wiesława Kubów – Stowarzyszenie „Osuchy 1944”, koordynator odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia