Posted inAktualności

Podziękowanie

admin / Posted on / Comments off

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Osuchy 1944” kadencji 2018-2022 r. składa serdeczne podziękowania Komisji Rewizyjnej w składzie T. Brytan, L. Zugaj, W. Kubów za udzielone absolutorium.

Za zaufanie dziękujemy również Członkom Walnego Zgromadzenia, którzy po głosowaniu również udzielili odchodzącemu Zarządowi absolutorium.

Dziękujemy!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZIN ŻOŁNIERZY POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO „OSUCHY 1944”
Waldemar Błaszczak / prezes
Kamil Kopera / wiceprezes
Ziemowit Stańczyk / sekretarz
Anna Stańczyk-Przyłuska / skarbnik
Teresa Dyniec / członek Zarządu