Posted inAktualności

Spotkanie członków Stowarzyszenia „Osuchy 1944” 22.06.2019 – podsumowanie

admin / Posted on / Comments off

W dniu 22 czerwca odbyło się zebranie naszego Stowarzyszenia. 
Ponieważ nie wszyscy Państwo mogliście w nim uczestniczyć, poniżej przedstawiamy poruszane tam zagadnienia.
Prezes Waldemar Błaszczak przedstawił listę działań, jakie zarząd wykonał w okresie od 27 marca (dzień przejęcia dokumentacji Stowarzyszenia) do czerwca 2019 roku.

Wyglądają one następująco: 

1.    Rozmowy z przedstawicielami władz regionalnych i instytucji historycznych (Urząd Marszałkowski w Lublinie, IPN).
2.    Rozmowy z potencjalnymi darczyńcami i sponsorami.
3.    Spotkania z historykami i dyskusje na temat tworzenia i organizacji Muzeum Partyzantów
4.    Udział w szkoleniu organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków nt: organizacji muzeów prywatnych (Ziemowit Stańczyk, Anna Stańczyk-Przyłuska).
5.    Rozmowy z wysokimi przedstawicielami instytucji państwowych w celu pozyskania poparcia dla inicjatywy budowy Muzeum.
6.    Zabieganie o wsparcie instytucji wojskowych.
7.    Popularyzacja w mediach regionalnych informacji nt: działań partyzanckich w  Puszczy Solskiej, bitwy pod Osuchami oraz celach i działaniach  Stowarzyszenia. 

Następnie skarbnik Anna Stańczyk-Przyłuska przedstawiła stan finansów Stowarzyszenia.
Oto on:
Stan w dniu           27.03.2019 r     21.06.2019r

konto  bieżące            7 573,5              7 923,5

konto pomocnicze      3 474                 5 955

kasa podręczna                   3,16                    3,16
                                      _______            _______
                                    11 050,66         13 880,66

W dalszej kolejności przedstawione zostały 3 koncepcje tworzenia muzeum:
1.    Opracowana przez Mirosława Nizio z Nizio Design International [nie zostanie opublikowana na stronie www]
2.    Opracowana przez Biuro Architekt Kaczmarczyk
3.    Muzeum Wirtualne – propozycja pana Janusza Hanasa

Propozycja Kaczmarczyk i Bartoszewska znajduje się pod linkiem, na który należy kliknąć, aby go otworzyć : http://download.aak.com.pl/prezentacja.pdf

Propozycja pana Janusza Hanasa zostanie [ dołączona wkrótce ], po zaadaptowaniu do konwencjonalnych oprogramowań.

Powyższe prezentacje wywołały żywą dyskusję.  Państwa również prosimy o zgłaszanie swoich uwag i przemyśleń na ich temat. W podsumowaniu tych dyskusji ustalono, że spróbujemy równolegle tworzyć muzeum wirtualne i muzeum stacjonarne.
Aktualnie zbieramy kopie pamiątek, eksponatów, które mogłyby być wykorzystane w muzeum wirtualnym. Osobą odpowiedzialną za tworzenie archiwum dokumentów jest pan Janusz Hanas. Do tego celu udostępnia On swój prywatny adres emailowy. We wszystkich związanych z gromadzeniem artefaktów  sprawach, proszę kontaktować się z panem Januszem. Email: 

Zaproszony na zebranie pan Dziurkowski z Polskiego Związku Filatelistycznego przedstawił możliwość promowania Stowarzyszenia, Bitwy pod Osuchami czy idei muzeum poprzez wydanie okolicznościowych znaczków lub kart pocztowych.

Z kolei w dniu 24 czerwca odbyło się zebranie zarządu, na którym przyjęto następujące uchwały: 
 – o wypowiedzeniu lokalu Stowarzyszenia przez panią Teresę Kozaczuk, 
 – o ustaleniu nowej siedziby pod adresem Osuchy 37, 
 – o ustaleniu nowego adresu do korespondencji w Lublinie przy ul Chopina 32/3 w Kancelarii Radców Prawnych Miaskowski & Pietrzak, 
 – o przyjęciu rezygnacji z członkostwa osób, które takie rezygnacje złożyły, 
 – o przyjęciu w poczet członków, osób które złożyły deklaracje do dnia 24 czerwca.

Czekamy na Państwa opinie nt projektów architektonicznych. 

Państwa głosy są bardzo ważne w dyskusji na temat wyboru do dalszej realizacji wskazanego projektu.


Autor:
">Ziemowit Stańczyk – sekretarz