Posted inBez kategorii

Sprawozdanie finansowe za rok 2020.

admin / Posted on / Comments off

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego „Osuchy1944”, za rok 2020.

Stan kasy podręcznej w dniu 31 .12.2019 r.  – 184,51 zł

Przychody gotówkowe w roku 2020

– składki członkowskie  850 zł

Wydatki gotówkowe w roku 2020

– wiązanki patriotyczne – 220 zł

 Stan kasy podręcznej w dniu 31.12.2020 r.-  814,51 zł

Stan bieżącego konta bankowego w dniu 31.12.2019 – 12 099,00 zł

Wpłaty na konto bieżące w roku 2020

– składki członkowskie  2 300 00 zł

Wydatki z konta bieżącego w roku 2020

– prowizja bankowa – 85,00 zł

Stan konta bieżącego w dniu 31.12.2020 – 14 314,00 zł

Stan docelowego konta bankowego w dniu 31.12.2019 – 5 929, 00 zł

Wpłaty na konto docelowe w roku 2020

– darowizny  – 4 630, 00 zł

Wydatki z konta docelowego w roku 2020

– opłaty bankowe – 60,00 zł

Stan konta bieżącego w dniu 31.12.2020 – 10 499,00 zł

Sumaryczny stan posiadania Stowarzyszenia  w dniu 31.12.2020

wynosił  25 627,51 zł