Posted inAktualności

Sprawozdanie finansowe

admin / Posted on / Comments off

przygotowane przez Skarbnika Zarządu Pierwszej Kadencji Stowarzyszenia „Osuchy 1944”: Wiesławę Kubów

INFORMACJA FINANSOWA od 26 czerwca 2017 do 31 grudnia 2018
Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego „Osuchy 1944” złożony z założycieli, w składzie: P. Prezes Jan Nowicki, p. Wiceprezes Maria Działo, Skarbnik P. Wiesława Kubów, sekretarz p. Małgorzta Duńko i członek p. Ryszard Wiotkowski, który został zarejestrowany w KRS dnia 26 czerwca 2017 działał zgodnie z celami statutowymi zawartymi w Rozdziale I § 4 poprzez:

a) upamiętnianie miejsc walki oraz wiecznego spoczynku Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego rozumianych w dalszej części jako partyzantów, ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny,

b) inspirowanie i prowadzenie rzetelnych badań nad historią walk partyzanckich, losami ich uczestników i ich rodzin zarówno w czasie wojny jak i i po jej zakończeniu oraz popularyzacja rezultatów tych badań w świadomości społecznej,

c) występowanie do władz państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawach związanych z upowszechnianiem, zwłaszcza wśród młodego pokolenia wiedzy o losach żołnierzy oddziałów partyzanckich, w szczególności walczących w Lasach Puszczy Solskiej i pochowanych na cmentarzu w Osuchach,

d) utrzymywanie więzi wśród członków Stowarzyszenia oraz reprezentowanie ich interesów;
e) nadanie Osuchom i największemu cmentarzowi partyzanckiemu w kraju roli symbolu otwartej walki z okupantem i najwyższego poświęcenia dla Ojczyzny, a także stworzenie muzeum walk partyzanckich, w tym poświęconego bitwie pod Osuchami,

f) propagowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie.

WPŁYWY:

składki członkowskie na podstawie KP:

 • 2017- 2 210.00 zł
 • 2018 – 1 650.00 zł

składki członkowskie wpłacone na konto:

 • 2017 – 350 zł
 • 2018 – 500.00 zł

Wpływy z 1% – 1 670.00 zł

 • pozyskanie komputera, drukarki, skanera i dysku zewnętrznego, materiałów biurowych na sumę 5 000.00 zł z przygotowanego i rozliczonego projektu organizowanego przez Fundację FLZB ( zarząd poświecił 10 godzin na przygotowanie wniosku i 20 godzin na rozliczenie wniosku, 6 wyjazdów: 2 szkoleniowe w fundacji, zakupy, złożenie rozliczenia w fundacji i w banku oraz u księgowej)
 • Pozyskane darowizny w 2017

Nadleśnictwo Józefów – 500 zł

Grupy Azoty Puławy SA – 10 000 zł

 • nieodpłatne przygotowanie autorskiego zarysu programowego Centrum Partyzantów Polskich w Osuchach
 • nieodpłatna autorska wizualizacja Centrum (30 godzin pracy architekta )
 • nieodpłatne prowadzenie strony www
 • nieodpłatny autorski projekt logotypu Stowarzyszenia
 • obsługa księgowa ( od lipca do grudnia 2017 roku) – 1 200 zł
 • ksero, papier, koperty, korzystanie ze sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów; dokumentacja fotograficzna, organizacja Mszy św. na cmentarzu i poczęstunku po uroczystościach rocznicowych – darowizna GOK w Łukowej
 • przekazanie „Gońców Łukowej” i „Zeszytów Osuchowskich”w 2017 i 2018 ( 850 zł ) – darowizna GOK w Łukowej

Pozyskane darowizny w 2018

-Grupy Azoty Puławy SA – 10 000 zł

 • PPHU BROX Robert Łazorczyk 200.00 zł

– otrzymanie decyzji rady gminy z dn. 23 marca 2018 roku o nieodpłatnym przekazaniu na własność skarb państwa lub w zarząd MKiDN budynku szkoły w Osuchach wraz z terenem przyległym lub terenu w bezpośredniej bliskości cmentarza partyzanckiego pod budowę krajowego Centrum Partyzantów Polskich

Darowizny – wpłaty celowe na realizację murala „Bitwa pod Osuchami 24 – 25 czerwca 1944” i uroczystości jego odsłonięcia w Zamościu 30 września 2018 roku

– Nadleśnictwo Józefów – 8 000 zł

– Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski – 3 000 zł

– Nadleśnictwo Narol – 3 000 zł

– Nadleśnictwo Biłgoraj – 3 000 zł

 • zbiórka podczas uroczystości 24 czerwca 2018 roku zarejestrowana i rozliczona przez zarząd – 1 086,20 zł

Darowizny inne związane z MURALEM„Bitwa pod Osuchami 24 – 25 czerwca 1944” w Zamościu (koszty szacunkowe)

– nieodpłatny Koncert Jana Pietrzaka 30 września w Zamościu – 10 000 zł

– nieodpłatny druk plakatów drukarni Zam Druk – 250 szt ( ok. 800 zł )

– nieodpłatny projekt i wykonanie opakowań na magnesy Firmy MODEL – (ok.600 zł)

– sala koncertowa i nagłośnienie koncertu Jana Pietrzaka oraz sala i hol na poczęstunek – -darowizna 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego (ok. 3 000 zł )

– nagłośnienie i 300 krzeseł przy muralu oraz instalacja masztu – darowizna Miasta Zamość ( ok. 3 000 zł)

 • opłaty pocztowe związane z wysyłaniem zaproszeń na uroczystość odsłonięcia murala i rozplakatowaniem ( ok. 750 zł)
 • wysłanie zaproszeń, opłaty pocztowe oraz koperty – darowizna GOK w Łukowej ( 250 zł)
 • udział motocyklistów w ceremonii na cmentarzu w Osuchach i organizacji przejazdu do Zamościa
 • udostępnienie ogrodzenia betonowego pod mural przez dyrektora ZK w Zamościu
 • nieodpłatna obsługa muzyczna uroczystej Mszy św. przez zespół wokalny funkcjonariuszy służby więziennej
 • projekt ulotek, toreb, butonów i banera promocyjnego Stowarzyszenie
 • nieodpłatna recenzja artystyczna znanego malarza Ignacego Czwartosa – autora obrazów poświęconych Żołnierzom Wyklętym
 • przekazane nieodpłatnie przez IPN Warszawa publikacji jako podziękowań dla sponsorów i zaangażowanych w pomoc w realizację murala
 • nagranie dokumentacji filmowej „MURAL”

WYDATKI

Ostatnie pożegnanie uczestników bitwy poprzez udział we Mszy św. pogrzebowej i ceremonii odprowadzenia trumny z ciałem na cmentarz: w 2017 roku śp. Stanisława Osucha ps. Drążek, Józefa Kukułowicza ps. Sybirak (50 zł), Genowefy Więcław Sikory ps. Czarna ( 50 zł ) oraz w 2018 roku: śp. Jana Buczka ps. Dąbek, śp. Andrzeja Wiśniewskiego ps. Szyszka, a także śp. Piotra Bartoszewskiego, syna „Wira” Wydatki na wiązanki pogrzebowe wyniosły: 2017 – 100 zł, 2018 – 510 zł

Nagrody dla zwycięzców Powiatowego Konkursu o AK i BCh na Ziemi Biłgorajskiej wręczone 24 czerwca 2018 ( parasole biało – czerwone) – 360.00 zł

Wydatki związane z powstaniem MURALA UPAMIĘTNIAJĄCEGO BITWĘ POD OSUCHAMI w roku 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i uroczystości odsłonięcia pod Patronatem Narodowym Prezydenta Andreja Dudy i Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka

-Wiązanka kwiatów złożona od członków Stowarzyszenia na cmentarzu w Osuchach 30 września 2018 – 100 zł – projekt i wykonanie murala – 16.500.00 zł -obsługa muzyczna i ceremoniał wojskowy z udziałem nieetatowej orkiestry wojskowej – 1 600.00 zł -pamiątkowe magnesy dla sponsorów i gości – 704,79 zł – torby na upominki – 332.10 zł – butony dla członków Stowarzyszenia ( 50 szt.) – 90 zł – poczęstunek dla sponsorów, członków stowarzyszenia i gości – 6 222,00 zł – świeca pamiątkowa „Żołnierzom Niepodległej,Osuchy 1944” złożona podczas Mszy św. – 135,30 zł -konferansjer – 400.00 zł – ramka na dyplomy 17.50 za sztukę i passe partout ( sklep Paleta) dla sponsorów – 336.40 zł -kwiaty dla uczestników bitwy i na dary podczas Mszy św oraz dla ks. Biskupa i Ks. Proboszcza – 330 zł – tablice informacyjna o bitwie pod Osuchami obok murala i tablice z logotypami sponsorów- 1 937,25 – zaproszenia – 307.50 zł

 1. Zgodnie z drugim celem statutowym tj. inspirowanie i prowadzenie rzetelnych badań nad historią walk partyzanckich, losami ich uczestników i ich rodzin zarówno w czasie wojny jak i po jej zakończeniu oraz popularyzacja rezultatów tych badań w świadomości społecznej przygotowana została z inspiracji zarządu Stowarzyszenia wystawa złożona z 28 tablic poświęconych bitwie pod Osuchami, która eksponowana była przez kilka miesięcy przy cmentarzu w Osuchach. Teksty prezentowane były także w wersji angielskiej. Koszty wystawy pokryte przez GOK w Łukowej.

3.utrzymywanie więzi wśród członków Stowarzyszenia poprzez wysyłanie życzeń świątecznych, zaproszeń oraz dokumentacji fotograficznej z uroczystości oraz publikacji okolicznościowych do ostatnich żyjących uczestników bitwy oraz organizacja zebrań rocznych członków stowarzyszenia – 24 czerwca 2017 roku w celu poznania i złożenia deklaracji

Opłaty pocztowe:podstawowe pomiędzy prezesem i skarbnikiem ( Puławy, Łukowa) w celu podpisania pism wychodzących oraz inne – koszty ogółem 275,40 zł, pozostałe pokryte

Pisma wychodzące m.in.: -Pisma z pełną dokumentacją dotycząca Centrum Partyzantów Polskich w Osuchach wysłane do: pana premiera Piotra Glińskiego z kopiami podpisów poparcia ( 3.5 tys. podpisów), ministra Jarosława Sellina, ministra Jana Kasprzyka. – Prośby o poparcie inicjatywy: wojewody lubelskiego, p. wicemarszałek Beaty Mazurek -Pismo do Kuratora Lubelskiego z podpisami nauczycieli historii o umieszczenie w podręcznikach informacji o największym w Europie cmentarzu partyzanckim -Pisma z prośbą o patronaty nad uroczystością odsłonięcia murala poświęconego partyzantom walczących pod Osuchami skierowane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej – Pisma – sprawozdania z uroczystości wysłane do kancelarii Prezydenta RP i elektronicznie do MON -Pisma z prośbą o udostępnienie muru pod Mural do Dyrektora ZK w Zamościu -Pisma o wsparcie finansowe wysłane do nadleśnictw: do Biłgoraja, Narola, Tomaszowa Lubeńskiego, Józefowa, Grypy Azoty – Pismo do Ks. Bpa Mariana Rojka – Pismo do Prezydenta Miasta Zamość z prośbą o współpracę i do 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu oraz 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego

INNE –Pokrycie kosztów za wstępną koncepcję architektoniczną Centrum Partyzantów ( kosztorys budowlany bez części muzealnej ) – 600.00 zł – Druk banera Stowarzyszenia – 55 zł  Druk ulotek, zakładek, promujących stowarzyszenie – 200.00 zł – -Pieczątka – 61.50 zł – Materiały biurowe – 40 zł – Obsługa księgowa za 2018 rok – 2 400 zł – Obsługa bankowa – 117 zł – Delegacje od lipca 2018 roku– 200 zł, wcześniej zarząd pokrywał z własnych pieniędzy wyjazdy do m.in. Warszawy, Lublina ( 2 razy), Zamościa ( 5 razy), Biłgoraja ( 8 razy)

Stan konta bieżącego – 6 273.50 zł

Stan subkonta – 3 489.00 zł

Stan Kasy – 353,16 zł