Posted inBez kategorii

Sprawozdanie z działalności w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

admin / Posted on / Comments off

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy PolskiegoPaństwa Podziemnego „Osuchy1944” w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

 1. Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w obchodach 76. rocznicy bitwy pod Osuchami
  w dniu .
 2. Udział przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia w pracach stworzonej przy Starostwie
  Biłgorajskim grupy roboczej ds. budowy Muzeum Partyzantów w Osuchach.
 3. Zorganizowanie w dniach 5-6 września 2020r. I Rajdu Osuchowskiego, szlakiem
  ostatnich dni walk z czerwca 1944 r. W rajdzie uczestniczyli członkowie
  Stowarzyszenia oraz sympatycy. Rajd miał podwójną rolę: upamiętnienie Żołnierzy
  AK i BCH walczących w Puszczy Solskiej oraz edukację adresowaną do potomków
  partyzantów i pozostałych uczestników.
 4. Naprawa tablicy na grobie Bronisława Tyszki ps. ” Włóczęga”, pochowanego na
  cmentarzu partyzanckim w Osuchach. Naprawa dotyczyła usunięcia błędu w pisowni
  pseudonimu.
 5. Gromadzenie materiałów historycznych nt. losów partyzantów walczących w Puszczy
  Solskiej. W tym odnalezienie grobu Tadeusza Błachuty ps „Oldan” na cmentarzu
  św. Franciszka w Łodzi oraz nawiązanie kontaktu z Jego Rodziną.
 6. Weryfikacja danych zamieszczonych na nagrobkach żołnierzy pochowanych na
  Cmentarzu Partyzanckim w Osuchach z zamiarem dokonania stosownych poprawek.
  Podstawą weryfikacji są zgłoszenia członków rodzin poległych partyzantów oraz dane
  literaturowe.
 7. Przygotowanie projektu, którego celem jest identyfikacja poległych partyzantów
  pochowanych na cmentarzu w Osuchach i Łukowej w grobach opisanych NN.
  Etap pierwszy: poszukiwanie potomków niezidentyfikowanych partyzantów, których
  miejsce pochówku nie jest znane.
 8. Popularyzowanie w mediach i środowiskach informacji nt: działań partyzanckich w
  Puszczy Solskiej, bitwy pod Osuchami oraz celów i aktywności Stowarzyszenia
 9. Współpraca z grupą Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego
  ps.”Wir”: między innymi wspólna organizacja I Rajdu Osuchowskiego.
 10. Współpraca z Biłgorajskim Towarzystwem Regionalnym: zbieranie materiałów
  historycznych do przygotowywanej publikacji książkowej.
 11. Współpraca z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w zakresie poszukiwania projektów
  finansowanych, umożliwiających popularyzację wiedzy historycznej o ruchu oporu na
  Lubelszczyźnie oraz wspólne działania na rzecz stworzenia Muzeum Partyzantów
  Polskich
 12. Współpraca ze ŚZŻAK w zakresie pozyskiwania i dzielenia się informacjami o losach i
  walce żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.
 13. Rozmowy z potencjalnymi sponsorami i pozyskiwanie wpłat celowych na konto
  Stowarzyszenia.