Stowarzyszenie
"Osuchy 1944"

w osiemdziesiątą rocznicę bitwy pod Osuchami

Działamy na rzecz Muzeum Partyzantów Polskich w Osuchach

Z WDZIĘCZNOŚCI

I DLA PAMIĘCI

STOWARZYSZENIE RODZIN ŻOŁNIERZY POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO "OSUCHY 1944"

organizacja pożytku publicznego
NIEZWYKŁE MIEJSCE

Od czasu zakończenia wojny minęło prawie 80 lat. Odchodzą ostatni świadkowie historii którzy pamiętają ten trudny czas. Czas, po którym na terenie całej polski pozostały setki mogił i cmentarzy. Jeden z największych znajduje się w Osuchach, na skraju Puszczy Solskiej. Spoczywają na nim polegli w trakcie najbardziej znanej bitwy partyzanckiej w Polsce.

ŻYWA PAMIĘĆ

Uczestnicy tych wydarzeń i ich potomkowie wraz z osobami dla których pamięć o przeszłości leży na sercu od lat upamiętniali rocznicę bitwy i osoby z nią związane. Ta wspólna idea łącząca ludzi z całej Polski zaowocowała oficjalnym powstaniem Stowarzyszenia „Osuchy 1944”. 

Stylizowana litera „O” stanowi nawiązanie do nazwy miejscowości (jak i projektu) – Osuch
Barwa czarna symbolizuje pierścień okrążenia niemieckiego wokół jednostek polskich przedstawionych tutaj jako elementy biało-czerwone. Czerwone kwadraty na białym tle „wyrywające” fragment czarnej obwiedni to nawiązanie do przerwania okrążenia przez jednostki partyzanckie.

Autor logotypu: Kamil Kopera

BITWA POD OSUCHAM

NAJWIĘKSZA BITWA POLSKICH PARTYZANTÓW, JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH STARĆ WOJNY PARTYZANCKIEJ NA TERENIE OKUPOWANEJ POLSKI

nasz
facebook

WSPÓŁPRACA: