Poniższa lista stanowi ROBOCZĄ WERSJĘ spisu uczestników walk czerwca 1944 r. na terenie powiatu biłgorajskiego. Zawiera ona dotychczasowe (stan na 15.02.2024 r.) ustalenia odnośnie uczestników bitwy. Twórca zdaje sobie sprawę, że mogą tam być błędy i przeoczenia – stąd prośba o uzupełnienie lub sprostowanie.

Autor opracowania listy:
Dorota Skakuj / Muzeum Ziemi Biłgorajskiej (https://muzeumbilgoraj.pl/)
Informacje odnośnie uzupełnienia danych lub poprawienia błędów prosimy zgłaszać
na adres e-mail:


aby wyświetlić więcej szczegółów kliknij symbol „+” obok numeru na liście